Bak det nye Maritime Autonomous Surface Ships Ports (MASSPorts), står Kina, Danmark, Finland, Japan, Nederland, Norge, Sør-Korea og Singapore og 4. august hadde prosjektet sitt første digitale møte. Fra norsk side deltok fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Prosjektet har som mål å dele erfaringer, finne fram til utfordringer og utvikle felles standarder for uttesting og implementering av autonome maritime operasjoner. – Det spesielle i Norge har vært at både styresmakter, teknologibedrifter, maritime virksomheter og forskingsinstitusjoner tidlig har sett på muligheter og utfordringer innen dette feltet, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Du kan lese mer om saka på Kystverkets nettside.