Hittil i år er det eksportert sjømat for 8,6 milliarder kroner som er en nedgang på 271 millioner sammenlignet med samme periode i 2011, viser tall fra Norges sjømatråd.

- Februar måned er i første rekke preget av kraftig volumvekst i lakseeksporten. Det er spesielt Russland som utmerker seg med en sterk vekst og Russland er nå vårt største laksemarked også målt i verdi, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Vekst i volum og nedgang i pris for laks

I februar var eksportverdien av laks på 2,1 milliarder kroner som er en nedgang på 163 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 4,1 milliarder kroner. Prisen for fersk hel laks falt fra 40,46 kr til 28,39 kr pr kg. Volumet økte for alle anvendelser av laks med 16 tusen tonn til totalt 70 tusen tonn. Russland, Frankrike og Polen er største mottakere av laks fra Norge.

Vekst for ørret

Ørreteksporten økte i februar med 37 millioner kroner til en samlet verdi på 161 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 262 millioner kroner. I februar måned er Russland, Japan og Kina er våre største markeder for ørret.

Nedgang for sild

Eksporten av sild falt med 45 millioner kroner til en verdi av 624 millioner kroner i februar måned. Hittil i år er det eksportert sild for 1,2 milliarder kroner som er en økning på 133 millioner kroner. Tyskland er vårt største marked for sild i februar med en verdi på 169 millioner kroner tett fulgt av Russland med en verdi 157 millioner kroner.

Økning for makrell

Makrelleksporten økte med 23 millioner kroner i februar til totalt 250 millioner kroner. Hittil i år er verdien 639 millioner kroner som er en økning på 175 millioner kroner. Kina er største marked i februar med en verdi på 54 millioner kroner med Russland og Tyrkia på plassene etter.

Redusert klippfiskeksport

Verdien av klippfiskeksporten falt med 123 millioner kroner i februar til totalt 330 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien på 673 millioner kroner som er en nedgang på 38 millioner kroner. Brasil er største marked i februar med en verdi på 191 millioner kroner mens Portugal på plassen etter har en verdi på 50 millioner kroner.

Nedgang for saltfisken

Saltfiskeksporten falt med 39 millioner kroner til totalt 126 millioner kroner. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 60 millioner kroner i februar. Dette er en nedgang på 45 millioner kroner sammenlignet med 2011 hvor eksporten var svært høy. Eksporten til vårt nest største marked, Spania, økte i januar med 7 millioner kroner til totalt 36 millioner kroner.

Liten nedgang for fersk- og fryst torskefisk

Samlet falt eksporten av fersk- og fryst torskefisk med 19 millioner kroner til totalt 460 millioner kroner. Danmark er største mottaker i februar med en verdi på totalt 83 millioner kroner. Frankrike er det markedet som vokser mest i februar med en økning på 13 millioner kroner til totalt 56 millioner kroner.