Sist uke ble den beste i loddefisket i Barentshavet i år, med 18 000 tonn fisket. Ringnot har igjen vel 3000 tonn av kvote, melder Fiskebåt..

Pelagisk trål er i praksis ferdig med sin kvote.

Snittprisen for lodde til konsum sist uke var på kr 2, 97, mens det for lodde til mel/olje var kr 1,69.