En oversikt Gunnar Hansen i Gravdal har satt opp og som omfatter en portefølje med 24 bedrifter som driver ordinær tørrfiskproduksjon, viser nemlig at 2015 nærmest ble i et av de beste årene i nyere tid. Hansen har tatt for seg tallene fra årsregnskapene tilbake til 2007.

Beste siden 2007

Bedriftene i Hansens portefølje har et samlet driftsresultat før finans og andre kostnader på 109 millioner kroner. Etter at finanskostnadene er trukket fra, har selskapene et samlet resultat før skatt på 87 millioner kroner.

- Det er det beste resultatet siden 2007. Vi finner riktignok et bedre år i 2010 hvis vi ser på tallene før finans. Men selskapenes samlede finanskostnader var da høyere, slik at sluttresultatet likevel ble lavere enn 2015, sier Hansen.

Hadde negativ egenkapital

Hansen konstaterer også at selskapenes egenkapital har økt vesentlig. Bare fra 2014 til 2015 har den samlede egenkapitalen økt fra 35 til 45 prosent.

- Og går vi tilbake til 2008, så var faktisk egenkapitalen i tørrfisknæringa negativ. Så det vi opplever i dag innebærer en drastisk økning i soliditeten i forhold til hva man opplevde da. 2008 var til sammenligning et særdeles dårlig år. Produsentene satt igjen med bare 37,53 per kilo i bruttofortjeneste, mens de i 2015 satt igjen med brutto 79,90 per kilo.

Samlet tapte bransjen 141 millioner etter finans i 2008, for øvrig det ene av to tapsår tilbake til 2007. Det andre var i 2013, da bransjen samlet gikk med 14 millioner i minusresultat etter finans.

Ligger an til svakere 2016

Så langt i år ligger produsentene ti kroner bak fjorårets brutto per kilo.

Prisen som oppnås i markedene er bedre enn i fjor, men produsentenes råstoffpris økte fra 11,90 per kilo i 2015 til 16,34 i 2016.

- De vil få et rimelig godt år, men neppe like godt som i fjor. Om snittprisen så langt i år holder seg rundt 70 kroner, vil de få nær 10 kroner mindre per kilo i brutto fortjeneste, og det vil gi et betydelig utslag i totalbildet.

Et kjapt regnestykke tilsier at lavere snittpris på 4.000 tonn ferdig tørrfisk gir til sammen 40 millioner kroner i lavere bruttofortjeneste.

Hansen peker også på at prisøkningen også påvirkes av gunstig valutasituasjon. Når også det er tatt høyde for denne faktoren kan man derfor trygt så fast at lønnsomheten er under press i tørrfisknæringa.