Giganttilskuddet vil sørge for landsstrøm til 44 fartøyer. Dermed vil Båtsfjord havn bli enda mer attraktivt for større fartøy. Og det uten at kommunen må skrape kistebunnen. For den kommunale andelen vil ikke vil bli på mer enn 20 prosent av de totale kostnadene.

Fikk full pott

Havnesjef Øystein Jørgensen fikk full pott da han søkte Enova om tilskudd til fem landstrømsanlegg i havna. Enova sa ja til samtlige stasjoner, og bevilget hele 25 455 155 kroner til prosjektet, av en totalpott på 118 millioner kroner.

– Båtsfjord er en av de største fiskerihavnene i Norge, og får nå fem landstrømanlegg som sammen kan forsyne opptil 44 fartøyer samtidig. Prosjektet vil bety mye for både nærmiljøet og klimaet, og bidrar til nettopp den livskraftige forandringen vi er ute etter, sier Nils Kristian Nakstad i Enova til Finnmarken.

Eneste i Finnmark

Båtsfjord havn er forøvrig den eneste havnen i Finnmark som fikk tilskudd fra Enova, sammen med fire andre havner i Norge i denne runden. Det er havnesjef Øystein Jørgensen svært glad for, og mener det vil styrke både fiskerinæringen og servicenæringen.

Fiskerinæringen er bærebjelken i kommunen, men apparatet som er rundt er også svært omfattende og viktig for stedet.

- Servicenæringen som er bygd opp, er også en vesentlig del av Båtsfjord, med en stor bredde i tilbudet. Her får man faktisk alt. Det er med på å sørge for at vi både har en stor andel av råstoffet som leveres i Finnmark og en stor andel av havnetrafikken.

At Enova nå går inn og sikrer enda bedre forutsetninger, skaper derfor stor enyusiasme i fiskeværet.