Fiskeridirektoratet informerer om at fartøy som deltar i fiskeri der bifangst av makrellstørje kan forekomme, må være oppmerksomme og søke å unngå slik bifangst.

Levevedyktige dyr skal ut igjen

Det ble tatt en del bifangster av makrellstørje i fisket etter makrell og hestmakrell høsten 2015. Fiskeridirektoratet minner derfor om at det i utgangspunktet er forbudt å fiske makrellstørje for andre fartøy enn MS Hillersøy, som er gitt tillatelse til å drive forsøksfiske i 2016. Bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan imidlertid forekomme, og Fiskeridirektoratet minner om at levedyktig bifangst skal settes ut igjen, mens død eller døende bifangst skal tas med til land.