I 2022 ble det åpnet opp for salg av nye oppdrettstillatelser, men på grunn av usikkerheten rundt grunnrenteskatten ble ikke alle tillatelsene solgt. Nå vil regjeringen legge til rette for at tillatelsene til vekst som ikke ble solgt i 2022 kan gå på auksjon til høsten.

- Fjorårets salg av oppdrettstillatelser la grunnlaget for rekordhøye utbetalinger til kystkommunene gjennom Havbruksfondet. Selv om oppslutningen rundt auksjonen var god ble ikke alle oppdrettstillatelsene solgt. Regjeringen ønsker å legge til rette for større vekst og verdiskaping langs kysten, og legger opp til å selge den gjenstående kapasiteten gjennom en ny auksjon til høsten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå ut en høring med et forslag til utforming av auksjon for tildeling av den gjenstående kapasiteten fra tildelingsrunden 2022.

Departementet foreslår at den resterende kapasiteten selges på auksjon gjennom en lukket budrunde.

Forslaget har høringsfrist torsdag 21. august.

Det tas sikte på å avholde auksjonen i løpet av september, men endelig dato er ikke fastsatt.

ProduksjonsområdeTilgjengelig produksjonskapasitet (tonn MTB)
1 - Svenskegrensen til Jæren1 249
8 - Helgeland til Bodø603
11 - Kvaløya til Loppa148
12 - Vest-Finnmark5 172
13 - Øst-Finnmark1 071
Totalt8 243