- Prosessen har vært sterkt forsinket og den endelige godkjenninga av det kystnære fisket etter torsk og hyse erderfor svært godt mottatt i næringa seier direktør Geir Ove Ystmark i FHL.

Stor betydning

MSC er en uavhengig, internasjonal, ikke- kommersiell organisasjon som har utviklet sertifiseringsstandarder og en miljømerkeordning for bærekraftige og godt forvaltet fiskeri.

I gårdagens melding gikk det klart fram at all nordøstarktisk torsk og hyse er MSC-sertifisert. Den norske torskekvoten i Barentshavet er i 2012 på 339.857 tonn. Torskebestanden i Barentshavet er i svært god forfatning og gytebestanden er i dag på et rekordhøyt nivå. Den norske kvoten for hyse i Barentshavet er på vel 150.000 tonn.

Alle viktige er sertifisert

Med torsk og hyse på plass, er Noreg den fiskerinasjonen som har flest miljøsertifiserte fiskeri. Nå kan alle store kommersielle fiskeri smykke seg med MSC-logoen.

- Fokuset på bærekraftige fiskeri er langt sterkere i markedene ute i Europa enn det vi opplever her hjemme. Mye av dette skyldes utfordringene EU har med sine egne fiskeri. Det er derfor i flere markeder nødvendig, særlig innennfor handelen, å ha en nøytral tredjepart som kan godkjenne et fiskeri som bærekraftig for i det hele tatt få plass i butikkhyllene, sier Ystmark i en pressemelding.

Fiskeri som nå er sertifiserte etter MSC-standarden er nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk makrell, norsk vårgytende sild, nordsjøsild og nordsjøsei.