Mange fiskerne mener tiden er moden for en oppjustering. I løpet av dagen vil de få svar når kvoterådene for torsk, hyse, sei, kysttorsk, blåkveite og vanlig uer og snabeluer presenteres.

Kvoteråd for dypvannsarter

ICES kom forleden med råd for følgende bestander.

Vassild i norske farvann (ICES område 1, 2, 3a og 4): ICES anbefaler i forhold til føre-var prinsippet in totalfangst på inntil 10 270 tonn for hvert av årene 2019 og 2020. Dette tilsvarer en nedgang på 34 prosent fra forrige råd. ICES begrunner nedgangen med en nedgang i toktindeksen og at det blir brukt en føre-var buffer. Grunnen til at de benytter en føre-var buffer på 20 prosent er ikke gitt. Vassild vil gjennomgå en metoderevisjon i 2020.

Blålange(ICES område 1, 2, 3a, 4a, 8, 9 og 12): ICES tilrår i forhold til ei føre-var tilnærming nullfangst for årene 2020-2023.

Brosme ICES område 1 og 2): ICES anbefaler i forhold til ei føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 11 077 tonn for hvert av årene 2019 og 2020, som er opp seks prosent fra forrige råd.

Brosme (ICES område 3a, 4, 5a, 6a, 7-9 og 12b): ICES anbefaler i forhold til ei føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 8 627 tonn for hvert av årene 2019 og 2020, ned fire prosent fra forrige råd.

Lange(ICES område 1 og 2): ICES anbefaler i forhold til ei føre-var tilnærming en totalfangst inntil 15 593 tonn for hvert av årene 2019 og 2020, opp 19% fra forrige råd.

Lange (ICES område 3a, 4, 5a, 6a, 7-9 og 12b): ICES tilrår i forhold til ei føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 18 516 tonn for hvert av årene 2019 og 2020, opp fem prosent fra forrige råd.