Det sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen etter at Gunnar Klo AS på Myre i Øksnes har fått anledning til å eie et fiskefartøy.

I følge deltakerloven er det hjemmel til å kunne dispensere fra loven når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det. - Etter mitt syn foreligger det slett ikke slike hensyn i dette tilfellet, sier Jan Fredriksen og legger til at dersom en kan påberope seg slike hensyn på Myre så kan faktisk hele fiskeindustrien berope seg det samme. Det skal dermed bli vanskelig å avslå tilsvarende søknader fra andre bedrifter, sier Fredriksen i en pressemelding fra Nordland Fylkes Fiskarlag.

Myre og Stø er gjennom store deler av året attraktive steder for fiskeflåten å lande fisk. – At en industribedrift lokalisert på slike steder ikke får tak i nok råstoff synes rart, men det beror nok på helt andre forhold, mener Fredriksen som ikke vil utdype dette med annet enn at en får det som en betaler for.

Fiskeriminister Per Sandberg har etter styreleder Jan Fredriksen sitt syn tatt en del merkelige beslutninger som ikke har bidratt til å sikre at fiskerinæringen skal være det bærende elementet i kystdistriktene. - Med denne avgjørelsen har Per Sandberg gått langt ut over det som har vært Stortingets intensjon med Deltakerloven og nok en gang trår han over streken i forhold til en del kjøreregler som Stortinget har trukket opp når det gjelder viktige fiskeripolitiske spørsmål sier Jan Fredriksen.

For Jan Fredriksen fremstår denne saken som svært frustrerende. – Jeg undres på hva som blir det neste trekket fra en fiskeriminister som lever etter innfallsmetoden og som snakker kompis med aktører rundt om som dermed lett får viljen sin avslutter styrelederen i Nordland Fylkes Fiskarlag.