Sjøfartsdirektør Olav Akselsen offentliggjorde Sjøfartsdirektoratets satsingsområde for 2017 på første dag av den årlige Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund. Satsingen er beskrevet i rapporten «Fokus på risiko 2017».

Sikkerhetsstyring handler om å opprette system for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, slik at man lettere kan kontrollere risikoen. Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte nevnt som årsaksfaktorer i rapporter etter skips- og personulykker.

- Mange av funnene inspektørene våre gjør, kan tyde på at en del rederi ikke gjør nok for å forebygge ulykker. Derfor er det viktig for Sjøfartsdirektoratet å forsterke sitt tilsyn på disse områdene i 2017, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han påpeker at gode holdninger til sikker drift starter på toppen.