«Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene til torsketrålerne med 7 tonn pr. kvotefaktor med virkning fra og med i dag», melder Fiskeridirektoratet, som trekker tilbake meldinga fra tidligere i dag, om 35 tonns økning. Det var feil.

- Dette samsvarer med det vi har bedt om, sier utredningsleder i Fiskebåtrederens Forbund, Jan Ivar Maråk, som i første omgang var overrasket over kvantumet. Inntil det var rettet opp.

- Dette er en refordeling, som følge av at deler av flåtegruppen ikke har tatt kvotene sine.

Samtidig øker altså torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei med 20 prosent.