Lokale Ap-folk har dermed en annen holdning enn sentrale Ap-folk til å "tukle med deltakerloven", slik Jonas Gahr Støre har advart mot.

I en pressemelding viser Ap-ordføreren til at Øksnes kommune har hatt en formidabel vekst og utvikling innen fiskeri, og at man de siste årene hatt en utvikling der båteiere har kjøpt landanlegg og investert store summer.

- Øksnes har en aktør i havna, som ikke har hatt samme mulighet for tilgang på kvoter, som sine konkurrenter. I vår høringsuttalelse knyttet til Pliktkommisjonens innstilling ang leverings-, tilbuds- og bearbeidingsplikten for industritrålere fra 2016, har vi i vår konklusjon berørt dette temaet:

"Det bør vurderes å gi industrien anledning til å eie kvoter i et begrenset omfang, for å sikre industrien råstoff til helårlig produksjon av produkter med høy bearbeidingsgrad. En slik ordning må være tidsavgrenset, kvotene må være knyttet til lokalsamfunnet og ikke omsettelige ut av lokalsamfunnet der de er forutsatt å bidra til verdiskapning og sysselsetting. Ordningen må evalueres etter 10 år."

- Øksnes kommune vil, med bakgrunn i en enstemmig høringsuttalelse fra formannskapet, si at vi oppfatter denne dispensasjonen som fornuftig. Dette under forutsetning av at våre begrensninger som vi har lagt til grunn i vår uttalelse, ivaretas.