Kristiansen har ifølge «Finnmarken» solgt sin 50,6 prosent store aksjepost av helsemessige årsaker. Det øvrige eierskapet består av investorer som ikke tilfredsstiller deltakerlovens krav om at en aktiv fisker må ha majoritet, og dermed var båtprosjektet helt avhengig av en ny fisker som ville overta Kristiansens posisjon.

Stig Stokvik sier til Finnmarken at han måtte gå noen runder med seg sjøl, men at han er svært fornøyd med løsningen man nå har fått. Stokvik har rodd med Bispen som skipper og kjenner skuta godt.

Båten ble i fjor betydelig oppgradert og rigget for autolinedrift.