I samtalene ble kyststatsforhandlingene om makrell spesielt drøftet. Forhandlingene begynner i London i dag.

EUs fiskerikommissær Maria Damanaki var på besøk til Norge for å drøfte viktige felles utfordringer for Norge og EU på fiskeriområdet og for å bli bedre kjent med sjømatnæringen og -forvaltningen i Norge. Forleden dag fikk Damanaki og Berg-Hansen orientering fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Etter gårdagens politiske samtaler gikk turen til Austevoll kommune, hvor de også hadde møter med aktører i fiskeri- og havbruksnæringen.

-Det var svært nyttig å ha en direkte dialog om viktige fiskeri- og havbrukspolitiske saker. Kommissæren og jeg er begge opptatt av at vi i fellesskap skal arbeide for produksjon av trygg sjømat av god kvalitet innenfor bærekraftige rammer både hva gjelder høsting av våre felles ressurser og havbruksvirksomhet, sa Berg-Hansen.

- Samarbeid fordrer også en god dialog om utfordrende saker, vi har derfor begge understreket at vi ønsker å finne en ny langsiktig løsning på makrellspørsmålet, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen etter de politiske samtalene.

EU er nærmarkedet for norsk sjømat, og 60 % av den totale sjømateksporten fra Norge går til EU. Samtidig er Norge den største leverandøren med en markedsandel på 20 % av total tilførsel til EU-markedet.