-Høringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte sine forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside.

Møtet vil bli avholdt i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen på møterom 300 begge dager og starter kl. 09.00 begge dager.

Innspill som har kommer fram i forbindelse med møtet, vil bli tatt med i grunnlaget for videre behandling av de aktuelle sakene. Fristen for å komme med innspill gikk ut 22. oktober.