Ifølge Troms Folkeblad (krever abonnement) ble stemmegivningen ti mot sju for å ta to foreslåtte områder ved Stongodden og Lemmingvær utenfor Stonglandet på Senja ut av arealplanen.

Forslaget til ny areal plan har ifølge Troms Folkeblad møtt stor motstand. 8 av de 11 innkomne uttalelsene argumenterte sterkt mot forslaget, i tillegg til at det har vært gjennomført underskriftskampanje mot planene. Under kommunestyret var det også flere som møtte frem for å si sin mening.

Herbjørg Valvåg fra SV sto bak forslaget om å redusere planen, og hun sier seg godt fornøyd med å ha funnet frem.

- Føre var-prinsippet ble vektlagt av mange, og det tenker jeg var utslagsgivende. Likens ble det vist respekt for erfaringskunnskapen som folk i de berørte lokalsamfunnene har gitt til kjenne, sier hun til Folkebladet.