- De store utfordringene i havet knyttet til raske klimaendringer, forurensning som mikroplast og behovet for å skaffe mer bærekraftig sjømat, medfører økt behov for datainnsamling og bedre økosystemforståelse, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet til instituttets nettsider.

Han er ansvarlig for Ocean Outlook-konferansen som går av stabelen i Bergen denne uken. Dette er en årlig møteplass for havforskere fra Bergen og fra USA og arrangeres vekselsvis her og der borte. I utgangspunktet var Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) samarbeidsparter i Ocean Outlook. I år er også National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) med på konferansen. Begge er store og sentrale forskningsinstitutter på andre siden av dammen.

Konferansen har nytt tema hvert år. Denne gangen er det teknologiske nyvinninger for å samle inn mer og bedre data som står på programmet for de knapt 140 påmeldte.

- Nye overvåkningsplattformer som ulike droner kan supplere datainnsamlingen fra skip og gi bedre dekning i tid og rom. I tillegg er DNA-baserte målemetoder i ferd med å bli viktige redskap i havforskning, og samtidig blir det investert i nye instrumenter for å overvåke mikroplast i marint miljø og sjømat. Slike nye teknologier vil bli presentert og diskutert opp mot nytteverdi i overvåkning av de marine økosystemene, sier Taranger.

Møtested blir både Aulaen til Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttets lokaler på Nordnes. Tredagerskonferansen sparkes i gang onsdag 8. mai med mikroplast-workshop for studenter. Her vil deltakerne får en teoretisk innføring i de vitenskapelige utfordringene på området og prøve seg med praktiske øvelser på det nye mikroplastlaboratoriet på Havforskningsinstituttet.