Det melder folkebladet.no

- Det er ingen grunn til uro sånn jeg ser det. Vi har et tett samkvem og godt samarbeid med britiske myndigheter, og skal nok få til dette også i fremtiden enten de er utenfor eller innenfor, sier Sandberg.

Han ser imidlertid ikke bort fra kortsiktige negative virkninger all den stund pundet falt i kurs da utmeldingsresultatet ble kjent.

- På lenger sikt er det vel ingen som helt vet hva som vil skje. Jeg er ikke helt sikker på at selv Storbritannia selv har en fullverdig plan B.