Regjeringen skriver i en pressemelding at de lanserer et globalt havovervåkningsprogram mot fiskerikriminalitet. Over en tredjedel av alle verdens kyststater skal nå få tilgang til satelittdata og kompetanse fra Norge, som de kan bruke til å overvåke egne havområder og avdekke fiskerikriminalitet.

Norge skal dele AIS-data fra norske satelitter med alle landene som deltar i Blue Justice Community. Landene får informasjonen kostnadsfritt, og kan dermed gjennomføre analyser selv og avdekke fiskerikriminalitet. De kan også få gratis bistand fra den norske sporingsenheten i Vardø, som er bemannet med analytikere fra Kystverket og Fiskeridirektoratet.

- Dette er grensekryssende organisert økonomisk kriminalitet, som tapper havene for milliardverdier. Fiskerikriminalitet truer økosystemene og bærekraften i havet, og tapper lokalsamfunn for arbeidsplasser og verdier. Kampen mot ulovlig fiske er veldig viktig for en stor havnasjon som Norge. Derfor deler vi norsk teknologi og kompetanse med mange andre land for å få bukt med problemet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

- Å bekjempe fiskerikriminalitet er viktig for å utvikle bærekraftige og rettferdige havøkonomier i utviklingsland, og sporing av fiskefartøy kan bli et helt avgjørende verktøy for disse landene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Det nye havovervåkingsprogrammet er utviklet av Kystverkets BarentsWatch og Norsk romsenter.

Fakta om Blue Justice initiativet

  • Norge tok initiativ til en nordisk ministererklæring mot fiskerikriminalitet I 2017, da Norge hadde formannskapet i Nordisk ministerråd.

  • I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Den ble først signert av ni kystnasjoner.

  • I dag har den internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet fått støtte fra 61 land. Dette tilsvarer bortimot 37% av verdens kyststater. De fleste av disse landene er utviklingsland, som særlig vil dra nytte av det nye programmet.

  • I 2019 startet Norge opp «Blue Justice initiativet». Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt.

  • De utviklingsrettede aktivitetene i initiativet følges primært opp av det nordiske kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP) som har kontorer i Oslo.

  • Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.

  • Samarbeidet skal gjøres gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter som er etablert i Vardø i 2021, og gjennom en digital plattform som er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. Den digitale plattformen skal sørge for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet.