- Det er nå lov å fiske kveite som er mindre enn 2 meter, men det er ikke tillatt å fiske kveite med garn fremstilt av monofilament eller lignende materiale, skriver direktoratet i en melding.

Krav til røkting

Det er forbudt å fiske breiflabb med garn til og med 20. mai, fra 62° N og nordover. I tillegg minner direktoratet om kravet i Høstingsforskriften, der garn og liner som brukes til fiske etter breiflabb og kveite skal røktes minst hver fjerde dag.

Ulovlig å fiske kveite med breiflabbgarn

- Minste maskestørrelse for garn i fiske etter kveite er 470 mm og 360 mm i fiske etter breiflabb. Fiskeridirektoratet får tips om at det fiskes små kveite med breiflabbgarn. Det er ulovlig og vil følges opp av fiskerikontrollen på både sjø og land.