Må kjøre halve Vest-Finnmark for å levere fangsten