Det uregulerte fisket blir ikke rammet av kvotenedgang