Fiskebåt sitt årsmøte foregår på Thon Hotel Bristol i Oslo tirsdag 13. og onsdag 14. februar.

Kyst og Fjord er tilstede og vil komme med artikler fra møtet, men her kan du følge møtet direkte.

Programmet for årsmøtets to dager finner du under direktesendingen.

Tirsdag 13. februar

Klokka 09.00: Musikalsk åpning

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og navneopprop

 • Sak 2: Tale ved styreleder Christian Strand Halstensen

 • Sak 3: Forretningsorden

 • Sak 4: Valg av varaordfører og nemnder m.m.

 • Sak 5: Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk - Kvotemeldingen

Innledere:

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap)

Adm.dir. i Fiskebåt, Audun Maråk

Klokka 12.30 -13.30: Lunsj

 • Sak 6: Det grønne skiftet i fiskeflåten

Innledere:

Spesialrådgiver Sveinung Oftedal (KLD)

Segmentdirektør for spesialskip i DNV, Arnstein Eknes

Adm.dir Havforskningsinstituttet, Nils Gunnar Kvamstø

Ass.dir i Fiskebåt Jan Ivar Maråk

Klokka 16.00: Møteslutt dag 1

Klokka 19.30: Aperitiff

Klokka 20.00: Festmiddag med kulturelt innslag

Onsdag 14. februar

Oppstart klokka 10.00

 • Sak 7: Fiskebåt – organisering (lukket møte)

Innleder:

Styreleder i Fiskebåt, Christian Strand Halstensen

Klokka 11.00

 • Sak 8: Årsrapport 2023

 • Sak 9: Årsmøtesaker

 1. Regnskap 2023

 2. Avgifter til Fiskebåt 2024

 3. Reise- og diettgodtgjørelse 2024

 4. Styrets godtgjørelse for 2024

 • Sak 10: Valg av tillitspersoner for 2024

Klokka 12.00

 • Sak 11: Avslutning

Styreleder Christian Strand Halstensen åpnet tirsdag 13. februar årsmøtet til Fiskebåt, havfiskeflåten sin organisasjon. Foto: Dag Erlandsen