–Saken skaper utfordringer for fiskerne og vi synes saken er uryddig håndtert, sier fagsjef Joakim Martinsen.

Settes i vanskelig situasjon

Fiskarlaget skriver på sin nettside at de søkte i starten av mai om dispensasjon fra radiokravet for fartøy uten MF-radiostasjon som skal delta på det nært forestående blåkveitefisket. Bakgrunnen for henvendelsen til Sjøfartsdirektoratet var at noen fartøy i fjor fikk godkjent å ha satelitt-telefon i stedet for mellombølgeradio (MF) under blåkveitefisket. Fartøyinstruksene ble utstedt av godkjent foretak, som er Sjøfartsdirektoratets forlengede arm.

-Når Sjøfartdirektoratet nå avviser en slik løsning, er det med på å sette våre medlemmer i en svært vanskelig situasjon, sier fagsjef Joakim Martinsen.

Han understreker at sikkerhet skal stå i høysetet, men synes det er uheldig at ikke Sjøfartsdirektoratet kan vise en større forståelse for de fartøyene som er berørt, samt at dette problemet burde vært fanget opp langt tidligere - og kommunisert ut til næringen.

Langt til havs

Blåkveitefisket foregår til dels langt til havs og Sjøfartsdirektoratet begrunner sitt avslag med at satellitt-telefon ikke er et nødvarslingssystem på linje med MF-radio.

Det slås i avslaget fra direktoratet fast at fartøyene som skal delta i blåkveitefisket, med oppstart 26 mai, må ha radioutstyr etter fartsområde. I praksis innebærer dette en MF-radiostasjon, som koster opp mot 200 000 kroner.

Ga disp i 2014

I Fiskarlaget søknadsbrev til direktoratet ble det vist til at fartøy i 2014 fikk dispensasjon fra et Godkjent Foretak til å benytte Iridium satellitt-telefon fremfor MF-radiostasjon. Det blir også sagt at flere andre fartøy har anskaffet seg satellitt-telefon som følge av den omtalte dispensasjonen.

På henvendelse til Sjøfartsdirektoratet kan det nå virke som om at praksisen rundt bruk av Iridium satellitt-telefon fremfor MF-radiostasjon ikke er godkjent av verken Sjøfartsdirektoratet eller Telenor Maritim radio, påpekte Fiskarlaget i sitt søknadsbrev.

Norges Fiskarlag var i sin søknad også tydelig på at fisket skal avvikles under sikre rammer, men mente at direktoratet måtte gi en dispensasjon til de fartøyene som har anskaffet seg satellitt-telefon fremfor MF-radiostasjon, slik at fartøyene er klare når åpning av blåkveitefisket.