Da Mattilsynet onsdag kom med sin sviende tilstandsrapport om hvitfiskindustrien, der det ble dokumentert avvik ved 209 av 232 inspiserte bedrifter, bøyde NSL ydmykt nakken. Nå går organisasjonen til motangrep.

- Vi ba inspiserte selskap langs hele kysten sende oss rapportene, og vi har med selvsyn kunnet konstatere at de aller fleste av avvikene som rapporten inneholder er ubetydeligheter som har fint lite med mattrygghet å gjøre, sier Reppe til Kyst og Fjord.

- Når så alle ubetydelighetene summeres opp i en tabell blir de likevel betydelig i kraft av sin egen tallmengde. Og når dette presenteres for uvitende journalister blir skaden betydelig. Nedslagsfeltet for media er våre forbrukere i inn- og utland, som blir skremt fra å spise fisk. Når så i tillegg tilsynsdirektøren opptrer på TV i beste sendetid, med budskap om at næringa består av en samling svinepelser, blir skaden komplett. Har hun selv satt seg inn i underlagsmaterialet for tilsynsrapporten?

Ubetydeligheter er også avvik, vi skal ikke bortforklare det, men, brukt i den settingen som Mattilsynet i dette tilfellet har gjort, blir det totalt feil. Feil i forhold til industrien og feil ovenfor forbrukerne. Det samme gjelder bildene som følger rapporten, og som nå ligger ute på Mattilsynets hjemmesider. For en utenforstående virker bildematerialet som en dokumentasjon på at slik ser det ut i fiskeindustrien. Det blir som å vise bilder fra Plata i Oslo uten samtidig å si at slik ser det ikke ut overalt i landet. Det er ikke sikkert vi hadde fått besøk av mange turister til landet da.

Avslutningsvis til måten rapporten ble offentliggjort på; under ett døgn før utgivelse ble næringsorganisasjonene gjort kjent med rapportens innhold. Rapporten var da ferdig og vi hadde ingen mulighet før offentliggjørelsen til å foreta et dypdykk i underlagsmaterialet. Vi sier ikke det er noe feil i materialet, vi sier bare at måten det presenteres på i tilsynsrapporten blir feil. Dessverre svært feil i forhold til både presse og forbrukere, da rapporten ikke diskuterer avvikenes alvorlighetsgrad. Vi forstår at kontrollorganet ESA puster Mattilsynet i nakken for å få en styrking av kontrollen med fiskeindustrien. Imidlertid tror vi ikke det er ESAs hensikt å skremme forbrukere vekk fra å spise fisk.