Skjæran var i byen i forbindelse med landsmøtet i Norges Kystfiskarlag, men da kvotedebatten var over, fortsatte turen ut til holmen på yttersida av Helligvær. Aksjonen var en av flere hundre aksjoner som nå arrangeres over hele landet.

- Statsråden ryddet bokstavelig talt plass i kalenderen for å være med, melder Fiskarlaget. Med utover var folk fra Nordland Fylkes Fiskarlag og ansatte i Fram Seafood. De fylte fort opp mange sekker som ble fraktet om bord i sjarken «Henry J.» eid av Joachim Joakimsen i Bodø Fiskarlag.

Et overblikk over holmen sammen med Hanne Fagertun, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Mye dugnadsarbeid

Folk i Bodø har i mange år vært veldig flinke til å rydde langs fastlandet og en del av øyene og holmene nærmest byen.

Mira Bolsøy Aasjord i Nordland Fylkes Fiskarlag forteller at hun i planleggingen av aksjonen var i kontakt med flere aktive ryddere og også sjekket ryddekartet til Hold Norge Rent før det i samråd med sjømatkollegene i Fram Seafood ble bestemt at man gikk for en fellesaksjon på Teistholmen.

Over 500 kilo

- Det er ganske ufremkommelig der vi var og ryddet. Flere fiskere var ute og rekognoserte for oss og vi fikk tips om at denne holmen ikke har blitt ryddet. Det var fint å få ryddet og jeg anslår at vi fikk med oss mer enn 500 kilo avfall, sier Mira Bolsøy Aasjord.

Statsråden beskrev det umiddelbart som noe positivt at vi sammen måtte ta oss ut til en av de ytterste øyene ved byen for å få til en felles ryddeaksjon.

- Det er bra at næringen sammen kan bidra til å rydde. Og det er veldig positivt at man i Bodø har gjort en så stor innsats med å rydde i kommunen. Vi ser jo tydelig av søppelet at dette også er marint avfall fra både havbruk og fiskeri. Samtidig som det også er vanlig husholdningsavfall, konkluderte ministeren under en gjennomgang av funnene.

Avfallet ble etter avtale med Bodø Havn tatt på land og plassert i tre store dumperskuffer. Fiskerbrødrene Joachim og Mads Joakimsen stod for frakten fra Teistholmen til byen.

Nyttig fellesinnsats

Sjømatnæringen har denne uka hatt egne aksjoner i Bodø onsdag. Og i går ble verdens største ryddeaksjon avholdt i Hardanger. Aksjonen i Hardanger var startskudd for et prosjekt som skal pågå de fem neste årene. Mer enn 3000 frivillige (så langt) er registrert som deltagere.

Fiskarlaget har satt sammen et lag med rundt 25 personer fra store deler av næringen, som har fått tildelt en egen sone ved Ølve i Hardanger.

Disse er med i Hardanger: Norges Sjømatråd, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, FHF, Norsk Industri.

Fiskarlaget melder at fullt program for Strandryddeuka i Hardanger finner du her.