Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 19.09.2022:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

2,6646 øre pr gram gj.vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg