Samarbeidsorganisasjonene har jobbet tett det siste året for å finne fram til løsninger som vil være gangbare for både små og store fiskefartøy. Nå er de klare med en ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy, skriver fiskarlaget.

Redusert forsøpling

Målet med den nye standarden, som har fått navnet NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen.

Dette gjelder blant annet makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen.

Knut Jonassen, Kristina Hansen, Jan Henrik Sandberg og Cecilie Lind kunne i går presentere den nye og internasjonale standarden for håntering av avfall for fiskerinæringen. FOTO: MARIT SÆTER

I tillegg mener arbeidsgruppen at standarden vil være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske.

- Tanken er at systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land, skriver fiskarlaget.

Ledet av fiskarlaget

Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge, og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden, er ledet av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget, Standardiseringsprosjektet har vært finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.