Statsråden måtte stå skolerett da han var i Lofoten denne uka og ble konfrontert med avsløringene i Dagbladet og Dagens Næringsliv. Sivertsen var formelt ordfører i Lenvik fram til nyttår, da kommunen ble slått sammen med tre nabokommuner og ble til Senja kommune. Men 4. november ble Sivertsen statssekretær i Næringsdepartementet, samtidig som han satt som ordfører. Dermed skulle han ikke hatt noen ordførerlønn, selv om han sier han forsøkte å gjøre to jobber samtidig.

- Jobbet du dobbelt, da?

- Ja, jeg jobbet dobbelt, sier Sivertsen til NRK.

- Du jobbet 16 timer i døgnet?

- Hvor mange timer i døgnet vil jeg ikke spekulere i, men jeg forsøkte etter beste evne å ivareta to funksjoner, både som statssekretær i Næringsdepartementet og også som ordfører i Lenvik. Jeg var tiltrådt som statssekretær på det tidspunktet, så jeg skulle aldri ha søkt om etterlønn.

- Hvorfor gjorde du det da?

- Jeg gjorde det fordi det var laget et etterlønnsopplegg for de fire avgåtte ordførerne, og dermed søkte jeg om det. I ettertid ser jeg at det ikke skulle skjedd.

Sivertsen ble også konfrontert med at han fortsatt innehadde en rekke styreverv, flere uker etter at han var tiltrådt som fiskeri- og sjømatminister. En statsråd skal ikke ha styreverv i selskaper, for å unngå dobbeltroller og fordi det ikke skal være tvil om hvor lojaliteten ligger.

- Jeg har gitt melding til alle selskapene før jul, men det er en viss treghet før selskapene får rapportert inn. Så jeg gjorde en ekstraoppfølging etter at jeg ble statsråd. Det gjorde jeg før helga, da sjekket jeg status og så gikk jeg aktivt inn og fratrådte i Brønnøysundregisteret mandag.

- Uheldig og uryddig

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand karakteriserer det inntrådte som uheldig og uryddig:

- Uheldig for han, og det er uryddig, men det er jo nå i ferd med å bli ryddet opp i, sier han.

- Så har det vært en del snakk om etterlønna hans, har han fått en ripe i lakken på grunn av denne saken?

- Ja det har han jo, men her er det flere enn han som har gjort feil, og systemet skal fange opp slike ting, der all inntekt han får mens han går på etterlønn skal avkortes med denne lønna, så han ikke nyter godt av dette, hvis han faktisk ikke trenger det. Nehru Sand fortsetter:

- Det som er synd med denne type saker, ikke bare denne i særdeleshet, er at det er egnet til å skape politikerforakt. Når slike saker kommer gjentatte ganger og det dannes et bilde av at disse ordningene, som isolert sett er viktige, kan utnyttes og misbrukes av dem som kan motta dette, er det synd for hele det politiske system. Selv om det ikke bare er Sivertsens som har gjort feil her, men hans nye hjemkommune også, sier NRK-kommentatoren.