Mandag denne uka ble det som med rette kan kalles et av verdens mest avanserte forskningsfartøy høytidelig overdratt til Norsk Polarinstitutt i en seremoni om bord i skipets hjemmehavn, Tromsø. Havforskningsinstituttet har vært ansvarlig for byggingen av fartøyet til 1,4 milliarder kroner som ble utført ved det italienske verftet Fincantieri.

Seremonien på broen på skipet, der samarbeidspartnerne HI, Norsk Polarinstitutt og UiT Norges Arktiske universitet så fremover mot viktige forskningstokt, mye i felleskap, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Det er formelt sett HI som overleverer båten til NP i dag, og det er noe vi gjør med stor glede. «Kronprins Haakon» er en fantastisk båt, som det ikke finnes maken til i Norge. Nå skal vi bruke denne flotte isbryteren til grensesprengende forskning og godt samarbeid mellom oss i HI, Polarinstituttet og UiT, sa havforskningsdirektør Sissel Rogne under overleveringen.

Direktør for Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund, løftet frem at samarbeid har vært viktig for å få realisert fartøyet som Polarinstituttet nå står som eier av.

– Det har vært arbeidet med å få til denne båten lenge, helt siden 2007. For å realisere båten var det nødvendig med et nasjonalt samarbeid mellom de store institusjonene som driver polarforskning til havs, NP, HI og UiT, sier Misund.

Allerede tirsdag legger «Kronprins Haakon» fra kai i Tromsø med kurs mot Polhavet, på tokt med «Arven etter Nansen»-programmet som ledes av UiT, HI og NP og med mange andre norske institusjoner som deltakere. Forskningen som skal utføres er tett linket til klimaendringer med stigende globale temperaturer og minket isdekke.

"Kronprins Haakon" på tokt i 2018 ved Sør-Shetlandsøyene. Foto: Oda Linnea Brekke Iden/HI