Daniel A. Øien

I et brev til Mattilsynet ønsker Fiskarlaget at det isteden innføres en registreringsordning for egenproduksjon av tørrfisk under 2011, og vil også ha et møte med Mattilsynet for å drøfte problemstillinger rundt egenproduksjon.

Fiskarlaget understreker at produksjon skal foregå under gode hygieniske forhold, men vil ikke at kravene blir så strenge at egenproduksjonsordningen ikke kan videreføres.

Fiskarlagets brev er et svar på et nylig utsendt brev fra Mattilsynet til tørrfiskprodusenter, der det opplyses om at egenproduksjon ikke er tillatt uten godkjenning. Ifølge Fiskarlaget kommer brevet for sent for at en godkjenningsprosedyre kan finne sted til årets tørrfisksesong.

I tillegg vil Fiskarlaget diskutere uklarheter i godkjenningskravene, spesielt gebyrsatser for produsentene.