Kvoten er på 260 dyr i perioden 2011 - 2014. Årets kvote er så og si fanget.

- Fangerne har ønsket å fange flere dyr i år. Det har jeg etterkommet. Nå kan de fangste flere dyr, innenfor totalkvoten selvsagt. Fangerne er inneforstått med at fangsten kan bli mindre mot slutten av kvoteperioden. Nå får de fleksibiliteten de har bedt om, sier Berg-Hansen til lofotposten.no.