- Med Stine som skipper på industri- og handelsavdelingen øker vi synligheten på området. Hun er en sterk og synlig aktør i samfunnsdebatten, sier adm.dir. Geir Ove Ystmark. Akselsen tar over jobben etter at Sverre Johansen nylig takket ja til ny jobb som generalsekretær i Norges Fiskarlag. Hun begynte i Sjømat Norge våren 2019 og kom da fra jobben som ordfører i fiskerikommunen Lebesby i Finnmark der hun lenge var en sterk stemme i fiskeridebatten. Stine har vært fagsjef ved Sjømat Norges kontor i Tromsø, og har hatt ansvaret for hvitfisknæringen. - Det er ekstra gledelig at vi har et så sterkt lag internt, at vi kan hente fra egne rekker, sier Ystmark. Akselsen er i dag innvalgt i fylkestinget i Troms- og Finnmark, men vil søke fritak fra vervet for å være partipolitisk, og kunne jobbe bredt med alle politiske partier. Sjømat Norges industri- og handelsavdeling har i dag ansvaret for Sjømat Norges arbeid innen handelspolitikken, fiskerireguleringer, internasjonale forhandlinger på fiskeriområdet, førstehåndsomsetningen og industripolitikken. Hovedmålet er at Norge må øke verdiskapingen og foredlingen av norsk sjømat langs kysten. - Vi har et sterkt team, og har svært kyndige fagmedarbeidere i avdelingen. Det at vi har såpass dyktige kollegaer gjorde det lettere å takke ja til denne stillingen, sier Stine Akselsen. Hun legger til at hun er stolt over å kunne jobbe sammen med ansatte som har så stor faglig kompetanse innenfor et teknisk krevende område. Etter sommeren vil Sjømat Norge igangsette en prosess for å finne en ny medarbeider til avdelingen slik at den samlede kapasiteten ikke reduseres.