Aksjene i Norway Seafoods deles ut til aksjonærene i Aker Seafoods. Dette er i henhold til planen som ble iverksatt og kommunisert i første halvår 2010.

- Norway Seafoods skal utvikles videre som eget selskap. Styrets forslag er å dele ut Norway Seafoods-aksjene til aksjonærene i Aker Seafoods, slik at hver enkelt aksjonær i Aker Seafoods blir direkte eier i Norway Seafoods. Rendyrking i to selvstendige selskaper er en naturlig videreføring av arbeidet for å forbedre både fangst og foredling, sier konsernsjef Thomas Farstad i Aker Seafoods ASA.

Norway Seafoods videreutvikles som et spesialisert selskap innen foredling, salg og markedsføring av hvitfisk. Styrets forslag om å skille ut Norway Seafoods vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i Aker Seafoods ASA 4. november 2011. Norway Seafoods søker å bli notert på OTC-listen, Norges Fondsmeglerforbunds markedsplass for kjøp og salg av unoterte aksjer.

Fire av fem fra dagens konsernledelse i Aker Seafoods vil utgjøre ledelsen i Norway Seafoods. Det er konsernsjef Thomas Farstad, finansdirektør Gunnar V. Aasbø-Skinderhaug, produksjonsdirektør Johannes Palsson og salgsdirektør Frode H. Mikkelsen. Konserndirektør Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods, som i dag har ansvaret for fangst, blir konsernsjef i det børsnoterte fangstselskapet Aker Seafoods fra gjennomføringstidspunktet.

- Norway Seafoods har som ambisjon å bli det ledende selskapet på hvitfisk i sine markeder gjennom våre virksomheter i Norge, Danmark og Frankrike. Norway Seafoods skal være en leveringsdyktig partner for våre kunder, en god arbeidsplass og en lønnsom investering for våre eiere, sier Thomas Farstad.

Rendyrkingen i to selskaper får ingen konsekvenser for trålernes leveringsforpliktelser eller andre konsesjonsvilkår, ifølge en pressemelding fra selskapet.