Hittil i år er det eksportert torsk, sei og hyse for 8,7 milliarder kroner. Det er en økning på 1,3 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

Torsk drar opp

Målt i volum gikk eksporten av torsk, sei og hyse opp med 14 prosent eller 4 403 tonn fra oktober i fjor. Det er særlig eksport av torsk som står for økningen, da i form av fryst hel og klippfisk.

Verdien av norsk klippfiskeksport kom på 508 millioner kroner i oktober. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en økning på 163 millioner kroner eller 47 prosent. Det ble eksportert 12 436 tonn klippfisk, som er 20 prosent mer enn for oktober i fjor.

Norge eksporterte klippfisk av torsk for 301 millioner kroner i oktober, en økning på 109 millioner kroner fra oktober i fjor. Prisen øker med 21 prosent, eller 8,14 kroner per kilo, i samme periode til 46,44 kroner per kilo. Verdien av klippfisk av sei kom på 157 millioner kroner, som er 32 prosent mer enn for tilsvarende måned i fjor. Prisen øker samtidig med 24 prosent til 34,06 kroner per kilo.

- Målt i volum er dette tidenes oktober måned for klippfisk til Portugal. Vi ser at supermarkedkjedene nå øker innkjøpet slik at de kan tilby tilstrekkelig med klippfisk når julesalget starter. Fortsetter denne trenden ligger det an til eksportrekord for året under ett, sier Christian Nordahl, Fiskeriutsending i Portugal hos Norges sjømatråd.

Portugal er det største markedet for klippfisk i oktober, med 202 millioner kroner. Målt i volum er det en økning på 76 prosent. Norge eksporterte klippfisk for 114 millioner kroner til Brasil i samme periode.

Vekst for saltfisk

Eksporten av saltfisk, hel og filet, kom på totalt 73 millioner kroner i oktober. Verdien økte med 20 millioner kroner eller 37 prosent fra oktober i fjor. Eksportert volum endte på 2 212 tonn, som er en økning på 314 tonn. Prisen økte med 18 prosent.

Portugal var det største markedet for saltfisk i oktober, med 29 millioner kroner. Dette er en økning på 7 millioner kroner fra oktober i fjor. Hellas, vårt nest største marked for saltfisk i oktober, økte med 6 millioner kroner til 12 millioner kroner. Målt i volum er det en økning på 174 tonn eller 95 prosent.

Vekst for tørrfisk

Det ble eksportert tørrfisk for 123 millioner kroner i oktober. Dette er 23 millioner kroner mer enn for samme måned i fjor. Eksportert volum økte med 340 tonn og endte på 1 356 tonn totalt. Eksporten av tørrfisk til Nigeria økte i samme periode med 521 tonn og 46 millioner kroner. Prisen økte med 35 prosent til 79,03 kroner per kilo. Nigeria er dermed største marked for tørrfisk i oktober måned.

Til Italia ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 42 millioner kroner, en reduksjon på 14,3 millioner kroner fra oktober i fjor. Gjennomsnittsprisen økte med 1,87 kroner per kilo til 114,44 kroner per kilo i oktober.

Stor økning på fryst fisk

Eksporten av fryst torsk, sei og hyse kom på totalt 421 millioner kroner i oktober, en økning på 129 millioner kroner eller 44 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Største mottaker av fryst torskefisk i oktober er Kina. Eksporten økte med 87 millioner kroner eller 78 prosent fra oktober i fjor.

Verdien av eksporten av fryst filet økte med 28 millioner kroner til 70 millioner kroner. Fryst hel torsk, sei og hyse øker med 101 millioner til totalt 351 millioner kroner.

Vekst for ferske produkter

Verdien av fersk torsk, sei og hyse fra fiskeri kom på 117 millioner kroner i oktober, en økning på 42,6 millioner kroner eller 57 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Eksporten av ferske filetprodukter fra torsk, sei og hyse kom på 40 millioner kroner, en økning på 20 millioner kroner, eller 95 prosent, i forhold til samme periode i fjor.

Fersk hel torsk økte i volum fra 1 177 tonn til 1 526 tonn, opp 30 prosent fra oktober i fjor. Målt i verdi er det en økning på 15 millioner kroner eller 54 prosent. Gjennomsnittsprisen økte med 19 prosent til 27,94 kroner per kilo.

Norge eksporterte 67 tonn torsk, både hel og filet, fra havbruk i oktober. Det er en nedgang på 389 tonn fra samme periode i fjor.