Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Jan Skjærvø deltar denne uken i en internasjonal fiskerikonferanse i Russland. Norges Fiskarlag er invitert for å informere om Fiskarlagets rolle i norsk fiskeriforvaltning, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

Tema for den internasjonale fiskerikonferansen i Vladivostok er fiskeriorganisasjoners funksjon og rolle i fiskeriforvaltningen.

Konferansen holdes for niende gang og vi fikk invitasjonen om å delta i mai, forteller Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

– Fiskarlaget har i snart ti år hatt et samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner i nord-vest Russland og jeg tror dette er et samarbeid som har blitt lagt positivt merke til. Samtidig forvalter jo Norge og Russland i fellesskap den store torskeressursen i Barentshavet og summen av dette ligger nok bak invitasjonen til konferansen ved porten til Beringhavet, sier generalsekretær Jan Skjærvø til Fiskarlagets nettsider.

– Norges Fiskarlag holdt et foredrag på åpningsdagen av konferansen torsdag , om hvordan vi arbeider og samarbeider med norske myndigheter om forvaltningen av norske og internasjonale fiskeressurser. Jeg har sett frem til å bidra, sier Kjell Ingebrigtsen.

– De siste ukene har det oppstått en utfordrende situasjon med hensyn til markedsadgang for norsk sjømat til det russiske markedet. Vi har selvfølgelig diskutert dette også i forhold til deltagelsen på denne konferansen, sier Ingebrigtsen. Fra Fiskarlagets side er vi imidlertid av den oppfatning at det heller kan bidra til å styrke, enn å svekke klimaet mellom Norge og Russland at vi deltar, påpeker lederen i Norges Fiskarlag.

– Vi hadde senest under vår egen fiskerimesse, Nor-Fishing i Trondheim, besøk av våre fiskerikolleger fra Murmansk og opplever at dialogen og samarbeidet med russiske fiskeriorganisasjoner er noe som gavner både oss selv og samarbeidet mellom våre to land, påpeker han.

Den internasjonale fiskerikonferansen i Vladivostok holdes 4. og 5. september og i rundebordsmøter skal også tema som IUU-fiske (ulovlig, urapportert og uregulert fiske), markedsmerking av fisk og internasjonalt samarbeid om ressursene tas opp.