- Slik det ser ut nå, er det neppe lønnsomt, men ingen vet hvor krabben krabber, sier daglig leder i rederiet Eskøy, Hrafn Sigvaldarson (39), til Kyst og Fjord.

Landets minste

Det var i fjor sommer at Fiskeridirektoratet ga dispensasjon fra fangstforbudet til den islandskbygde plastbåten. Dersom dispensasjonen blir effektuert, vil «Saga K» i særdeleshet være minst i dette fiskeriet, som stort sett utføres av minst dobbelt så lange båter. Dagens snøkrabbefiske foregår 140-300 mil ute i havet, hovedsakelig i området ved Gråsonen.

Hrafn Sigvaldarson

- Fisket foregår med større fartøy med fryseri om bord, som hver setter 10.000-50.000 teiner i havet. Med en ferskfiskbåt som bare har plass til noen få teiner på dekk og som bare kan gå ut på sommerstid, har vi ingen ting i dette selskapet å gjøre. Men vi har de sertifikatene som trengs, og det kan selvsagt tenkes at vi går ut, om ikke annet så bare for å prøve oss i dette fiskeriet, sier islendingen, som er bosatt i Honningsvåg.

Posisjonering

- Poenget er å posisjonere seg. Vi vet ikke hvor krabben krabber, vet ikke om russerne åpner sin sone og vet ikke om vi får et fiskemottak på Svalbard, og i tilfelle nå. Mye kan skje, som plutselig gjør snøkrabbefiske med denne båtstørrelsen interessant, sier han.