Som kjent har Kystvakten overtatt ansvaret for den statlige slepebåtberedskapen. Dermed kan statlige penger puttes inn i driften av skip som vil være tilgjengelig også for andre oppdrag enn å kun ligge i beredskap.

– De blir havgående kystvaktfartøy. De skal normalt drive med kystvaktoppgaver, men er alltid klare for slep, forklarer kommandør Steve Olsen i Kystvakten til Forsvarets Forum.

Kontrakten med rederiet Boa Offshore har en varighet på fem år, med opsjon på forlengelse i fem år til. Fartøyene skal de to første årene seile med både sivilt og militært mannskap, mens de deretter skal driftes av en ren militær besetning av 12 offiserer og 10- 12 menige, ifølge Forsvarets Forum.

Båtene ankommer Norge i romjulen, og vil seile til Ramsund for siste rest av klargjøring, blant annet påmontering av våpen.

KV "Bison" ved kai i Polen, der båtene har blitt malt grå og klargjort for kystvakt-tjeneste. Foto: Kystvakten

Båtene har en trekkraft på 270 tonn "bollard pull", mens kravet for å stå i slepeberedskap er 100 tonn. De to båtene kommer i tillegg til fire kystvaktfartøy som allerede innfrir kravene til å regnes som slepebåter.