- Det er vanskelig å si konkret hvilken risiko dette innebærer, nettopp fordi en dokumentasjon skal vise at båtene er produsert i henhold til de krav som gjelder – som igjen er satt ut fra et sikkerhetsaspekt, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet til dinside.no.

Denne serveren omtalte som saken først.

Allerede for et år siden besluttet Sjøfartsdirektoratet om tilbakekalling av to Rana-modeller produsert av Båtsalg AS (tidl. Rana Plast AS).

Nå har direktoratet utvidet dette til å omfatte alle modeller etter 2014. Det grunngis i at båtene ikke er CE-merket. Nå er Båtsalg AS selv konkurs. Derfor må krav rettes til bobestyrer.

Tilbakekalleingen gjelder Rana 300, 425, 430, 460, 480, 520, 530, 540, 610, 630 og 640 og varianter av disse.

Båtsalg AS er ansvarlig produsent av fritidsbåtene.

– Ingen grunn til å bekymre seg når det gjelder båtenes sikkerhet, mener Jan Pettersen som var daglig leder i Båtsalg siden de oppsto etter konkursen i Rana Plast i 2013.

Ifølge båtjuss-ekspert Nils E. Tangedal betyr ikke Sjøfartsdirektoratets konklusjon at båtene er farlige.

– Manglende dokumentasjon kan fortsatt ikke strekkes lengre enn til at det ikke kan dokumenteres at alt er «i orden». Men det er alvorlig nok at slik dokumentasjon mangler, skriver Nils E. Tangedal på bloggen baatjuss.no.

– Med andre ord er det ingen grunn til eiere av Rana-båter til å bekymre seg for at de «er nødt til» å få sin båt CE-merket, eller for at det skulle være «ulovlig» å bruke båten eller å selge den, skriver han.