Fiskebåt og Norges Fiskarlag med flere har vært på markedsbesøk hos det tradisjonsrike tyske familieselskapet, som med sine 280 ansatte på tre fabrikker rundt om i Tyskland lukter på milliardomsetning. I Fabrikken på 10 000 kvadratmeter i Marne nord i Tysland produserer staben opp mot 35 tonn ferdige produkter hver eneste dag. Hovedproduktet er sild, i mer enn 300 varianter.

Friesenkrone produserer i første rekke til storkunder og butikk-kjeder. Samtidig driver de - også i noen grad i samarbeid med Sjømatrådet – utstrakt produktutvikling, for å holde og utvide sin markedsandel i Tyskland.

En stor del av fisken som blir brukt i produksjonen kommer fra norske fiskebåter.

Mye av arbeidet hos Friesenkrone er dessuten manuelt. - Det er rimeligere enn å automatisere, og så gir det bedre kvalitet, mener Dohrn.

Mye av produksjonen foregår manuelt. Her blir filetene sortert etter størrelse. Foto: ODD KRISTIAN DAHLE/FISKEBÅT

2-3 sildetrailere hver dag

Friesenkrones anlegg i småbyen Marne ligger i nærheten av den nordlige munningen av Elbe. Elva er en sjøverts «motorvei» fra Nordsjøen og inn til Hamburg, som har en av Europas største havner.

De fire produksjonslinjene ved fabrikken har en så stor kapasitet at det hver eneste dag er behov for tilførsel av ny sild fra 2-3 store vogntog. Nå i juni kommer de med vakuumpakket fryst sild fra Norge. Silda oppbevares ved flere lokale fryselagre, og produseres i stort tempo av de to daglige skiftene i produksjonshallen.

Produktutvikling

Det nyeste markedsgrepet fra Friesenkrone er matjessild. Denne spesielle silda selges i fristende rundstykker ved 28 ulike bakeriutsalg i millionbyen Hamburg, som ligger en times biltur fra Marne.

Markedsmedarbeider Sylvia Ludwig forteller at de har store forventninger til den nye satsingen og at svært mange tyskere gjerne kjøper den typen produkter som lunsj eller mellom-måltid.

Prisen på rundt 60 kroner for et slikt rundstykke er opp mot det dobbelte av tradisjonelle rundstykker med ulike kjøttpålegg eller ost. Sylvia tror likevel prisen ikke vil skremme vekk de som får smak på produktet, og viser til at kalkunfilet og panert sei er produkter i samme prisnivå som går godt ved de mange bakeriutsalgene i landet.

Besøket i Nord-Tyskland i forrige uke ble tilrettelagt for informasjonsmedarbeidere i norsk sjømatnæring av Dag Sørli i Norges sjømatråd, i samarbeid med Sjømatrådets to faste ansatte i Tyskland, Siri Berke og Kristin Pettersen (t.h.) fikk vi fra norsk side mye ny kunnskap og førstehånds innsikt i et av markedene som har størst potensial for vekst, skriver Fiskarlagets utsendte. Foto: JAN-ERIK INDRESTRAND, FISKARLAGET

Markedsinnsikt

Kristin Pettersen påpeker at Tyskland har en relativt lav fangst og egenproduksjon på om lag 230 000 tonn sjømat i året. Forbruket er en million tonn høyere.

- Likevel, påpeker hun, er årsforbruket til en tysker bare 14 kilo fisk. Til sammenligning spiser vi nordmenn mer enn 50 kilo fisk hvert år. Potensialet er derfor veldig stort når man vet at det bor mer enn 82 millioner mennesker i Tyskland.

Du kan lese artiklene fra Tyskland i sin helhet her og her.