Det melder Namdalsavisa. Salmonor AS er en sammenslåing av Vikna Sjøfarm AS og Lund Fiskeoppdrett AS, og disse to har tidligere slaktet all fisken ved slakteriene til Emilsen Fisk AS på Lauvøya, og på Sinkaberg-Hansen AS på Marøya.

– Det stemmer at Salmonor etter en prosess med innhenting av tilbud har bestemt seg for å slakte nordafor. Salmonor velger alltid lokale leverandører i den grad det er mulig. I dette tilfellet rakk ikke de lokale leverandørene opp, og det var derfor ikke mulig å velge en lokal løsning i denne omgang, sier daglig leder for Salmonor AS, Vibecke Bondø.

Avgjørelsen med å flytte lakseslaktinga får betydning for arbeidsplasser i Ytre Namdal, og mest vil det gå ut over Emilsen Fisk AS.

– Jeg kan bekrefte at en avtale er sagt opp som gjør at vi mister omkring en tredel av det volumet vi har slaktet til nå, sier Trond Emilsen.

Det gjør at de får en betydelig overkapasitet på slakteriet.

– Vi har allerede permittert deler av arbeidsstokken. Det vil bli helt stillstand i produksjonen i perioder, og da vil alle ansatte ved slakteriet bli permittert, sier han.

Ut over det er han lite interessert i å kommentere saken.

Ved slakteriet til Sinkaberg-Hansen går produksjonen imidlertid for fullt.

– Vi har visst om dette en stund, og har innrettet oss på det, sier daglig leder Finn Sinkaberg.

De har også fått flere egne konsesjoner som de skal slakte fisk fra, og det tilsvarer kvantumet som Salmonor AS har slaktet ved bedriften.