Det sier Peter Ørebech, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø.

Effektløs

Han mener kun utestengelse i et helt kalenderår vil få noen effekt.

– Når fartøyet selges og kvoten flyttes over på annet fartøy, vil det alltid være et spørsmål om hvilken kvote man fisker på til enhver tid. Aker Seafood har uansett så mange muligheter til å administrere disse kvotene på de ulike fartøyene, at det skal mye til for at vedtaket får noen som helst effekt. Mest sannsynlig vil rederiet til slutt ikke tape noen ting.