Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til en nasjonal konferanse om fiskerikriminalitet på Rica Ishavshotel i Tromsø der man vil belyse norske myndigheters og internasjonale organisasjoners arbeid for å bekjempe fiskerikriminalitet.

Fiskerikriminalitet omfatter ulike former for økonomisk kriminalitet på forskjellige trinn i fiskerinæringens verdikjede fra fangst til marked, inkludert arbeidsmarkedskriminalitet.

Konferansen som åpnes av fiskeriministeren, er breddfull av beslutningstakere innenfor etterforskning, skatteinnkreving og fiskeriforvaltning både fra inn- og utland.

Gunnar Stølsvik, prosjektleder for Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA), Nærings- og fiskeridepartementet, vil være ordstyrer, mens konferansen ledes av avdelingsdirektør Elisabeth N. Gabrielsen, Nærings- og fiskeridepartementet