Det var i forbindelse med den årlige grøtfesten som kjøpergruppa i Båtsfjord gjennomfører i forkant av jul, at Fylkesmannen i Finnmark overrakte Larsen hedersbevisningen.

Samfunnsengasjement

Kjell Olaf Larsen er først og fremst kjent for Båtsfjordbruket, som har gått som en klokke år etter år, selv i perioder der fiskerinæringen har ligget med brukket rygg. Men det er ikke det som er årsaken til hedersbevisningen. Larsen har nemlig vist et prisverdig samfunnsengasjement, og vært et av de drivende elementene for Båtsfjord-samfunnet helt siden han kom til fiskeværet på slutten av 1950-tallet. Samtidig har han vært en pådriver innenfor fiskerinæringen som har vært med på å prege utviklingen spesielt innenfor hvitfisksegmentet.

Stabilitet

Larsen, som fylte 70 år tidligere i år, startet som disponent på fiskebruket i Båtsfjord på 1950-tallet, men overtok senere anlegget og har bygd Båtsfjordbruket opp til å bli et av de mest stabile fiskebrukene i Norge noensinne. Arbeidsstaben har alltid i hovedsak bestått av innfødte Båtsfjordinger. Det har gjort at han er blitt en helt naturlig del av Båtsfjord, ikke bare som fiskekjøper, men som medborger. Det har selvsagt gjort at hans lokale engasjement har hatt stor spennvidde i årenes løp - fra idrettsliv til utdanning.

Summen av dette gjorde at kongen fant ham verdig til fortjenestemedaljen. Vi kan bare være enig.