Det er for tidlig å felle noen faglig dom over tørrfiskåret 2017, men Øyvind Arntsen har trua. – Kjenn hvor godt det lukter, sier han.

Bare gode tegn

Den daglige lederen i Brødrene Arntzen AS mener det ikke er spor av sur fisk i lufta rundt hjellene, og det er et godt tegn. Familiebedriften har eksistert i 170 år, Øyvind er femte generasjon ved roret, men han vil likevel ikke kalle seg ekspert.

– Vrakerne skal jo fortelle oss sannheten, men jeg har god tru på det vi har gjort denne vinteren, sier han.

Fiskeriet denne vinteren har ingen kunnet klage på. Øyvind tror han har fått rundt dobbelt så mye torsk på land som i fjor. Som overalt ellers; også her ute har det vært mye stor fisk i fangstene. De siste to åra har snittvekta ligget på rundt åtte kilo.

Arntzen har bare hengt fisk fra 4,5 kilo og ned, men har ikke hatt problemer med avsetninga på den andre, som har gått ut fersk eller blitt saltet. Grovt anslått har en tredjepart havnet på hjell, en tredjepart har gått ut fersk og den siste tredjeparten har havnet i salt.

- Vi sleit med å selge den største fisken i fjor, så i år har vi hengt bare den små. Det er den markedet vil ha, også her i Norge.

Han tror derfor at 2017-sesongen vil bli god.

Likevel spent

- Jeg har satt mine rammer, som jeg ikke har tenkt å utvide, men jeg prøver å gjøre det best mulig innenfor disse rammene. Spesielt med å høyne kvaliteten, sier han.

Helt trygg er han likevel ikke, men er spent på om prisen vil fortsette å følge kvaliteten.

- Dersom alle leverer kun topp kvalitet dette året, mens markedet fortsetter å etterspørre alle kvalitetssorteringer og prisklasser, så spørs det om vi egentlig leverer det kunden helst vil ha.