Et forskningsstudie som er utført ved Havforskningsinstituttet viser nemlig at fisk i nærheten av oljeinstallasjoner i Nordsjøen får i seg oljekomponenter som fører til negativ påvirkning på leveren.

Dårligere helse

I tillegg til påvirkning på leveren viser også flere såkalte biomarkører at fisken i området hvor oljeutvinningen er størst, blir mest påvirket.

- Det er målt reduksjon i forholdet mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer i fiskefilet og -lever. Dette er også en indikasjon på at fisken som lever i områder med høyt utslipp av produsert vann har dårligere helsestatus, enten direkte på grunn av utslippene eller på grunn av endringer i fødesammensetningen. Det er spesielt at slike effekter er blitt dokumentert i åpne havområder, der det vil være en høy fortynning av utslippene, uttaler forsker Jarle Klungsøyr på Havforskningsinstituttets nettsted.

Hysa mest rammet

Effektene er funnet i hyse på Tampen, som er det området i Nordsjøen med høyest tetthet av oljeinstallasjoner og det høyeste utslippet av produsert vann og kjemikalier. Området omfatter blant annet Statfjord-, og Gullfaks-feltet. Det er blitt tatt prøver av torsk, sei og hyse. Effektene er først og fremst funnet i hyse og i mindre grad i torsk.

- Resultatene viser at den pågående petroleumsvirksomheten har negative effekter på fiskearter i våre økosystemer og tilsier at vi i den grad det er mulig bør unngå alle former for utslipp av kjemikalier og produsert vann, sier Erik Olsen, leder av forskningsprogrammet olje-fisk ved Havforskningsinstituttet.

Overvåker

Hvert tredje år gjennomfører Havforskningsinstituttet en overvåking av villfanget fisk i Nordsjøen hvor det undersøkes om utslipp fra olje- og gassaktivitetene kan måles og gi effekter i fisk. De største utslippene fra oljeindustrien kommer fra selve boreprosessen, utslipp av vann som pumpes opp sammen med oljen – såkalt produsert vann – og oljeutslipp.

Forskningsprosjekt er for øvrig finansiert av Norges forskningsråd.