For to dager siden gikk høringsfristen ut for forslaget til endringer i deltakerforskriften. Fiskeridirektoratet har fått inn en del tilbakemeldinger fra næringen.

Det gjelder blant annet fra Nordland fylkes fiskarlag og Norges Kystfiskarlag, skriver nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur). Disse to høringsinstansene gir grønt lys for innstramming for leieskippere, dersom det gis unntak ved sykdom eller annen rimelig grunn.

Det ligger an til endringer allerede i 2018 og konsekvensen vil bli en redusert deltakelse i denne gruppen.

En del av bakgrunnen til direktoratets initiativ, er at noen fiskere har tatt sin kvote på flere båter i åpen gruppe. Det har de gjort selv om de ikke har hatt majoritetsandel i fartøyene.

Direktoratet har derfor tatt spesielt tak i dette.

I fartøyregisteret kommer det ofte ikke fram direkte hvem som er eier av fiskefartøy, siden eierskapet ofte er organisert i ulike selskapsformer.

Derfor er det ønskelig at eier som er oppført i fiskermanntallet, blir synlig i fartøyregisteret, er et forslag som fort også kan komme til å bli bestemt, slik at det blir med klarhet rundt åpen gruppe i fortsettelsen.