Ifølge Troms Folkeblad anslås det at 30 tonn laks har dødd, og det fryktes at en god del fisk har rømt fra anlegget.

- Oppdrettsselskapet som er rammet har lidd store tap, og dødfiskhåvene går fortsatt i ett strekk i alle merdene på anlegget, opplyser seksjonssjef Ernst Bolle ved Fiskeridirektoratets regionkontor i Tromsø.

Observasjoner av publikum rundt fjorden tyder også på at fisk var på rømmen i det aktuelle tidsrommet da uhellet skjedde. Gjenfangstfisket har ikke bragt særlige resultater siden garn satt ut har gått full av maneter.

Situasjonen skal nå være slik at vindretningen har skjøvet en god del av manetene ut i fjorden. Fisken som fremdeles står i merdene er imidlertid fremdeles såpass svak at videre håndtering innebærer en fare for ytterligere død.

Den døde fisken skal ifølge Fiskeridirektoratet destrueres ved oppmaling.