I sin åpningstale understrekte Hansen at Råfisklaget tar signalene på dypeste alvor, men at det er vanskelig å rydde opp. - «Rott jer sammen», sa salige Gustav Puntervold når han manet fiskerne til å organisere seg før de stiftet storsildlaget i 1927. Kanskje er det dette slagordet man må børste støvet av.

- Jeg vil understreke at man ikke kan overlate alt til at «systemet» skal rydde opp for den enkelte. I dagens samfunn er det slik at den enkelte næringsaktør er gitt stor frihet for sin yrkesutøvelse. Med det følger også et stort ansvar for hva man er med på.

- Råfisklaget kan i hvert fall ikke rydde opp for fiskerne hvis vi ikke mottar konkrete og underbygde fakta om hva som skjer på det enkelte bruk.